x

Erişim Sağlayıcıları Birliği Kuruluyor, Ama Nasıl?

Erişim Sağlayıcıları Birliği Kuruluyor, Ama Nasıl?

Malum yeni internet yasasında birçok tartışmalı madde yer alıyor. Bunlardan birisi ise erişim sağlayıcı şirketlerinin tamamını aynı çatı altında toplayan Erişim Sağlayıcıları Birliği’ydi. Yer/erişim sağlayıcıların katılma zorunluluğu bulunan Birlik için gerekli tüzük TİB tarafından hazırlandı.

Son dönemde sayıları giderek artan ses kayıtlarından rahatsız olan hükümet kanadının baskısıyla BTK ve dolayısıyla TİB elini çabuk tutma kararı aldı. Nitekim Türk İnternet‘ten Fusun S. Nebil’in haberine göre 322 yer/erişim sağlayıcı firma, başlayan toplantılarda önceden hazırlanmış tüzükle karşı karşıya kaldı.

Bununla birlikte gelen bilgiler yasada yer alan “Birliğe üye olmayan internet servis sağlayıcıları faaliyette bulunamaz.” maddesiyle köşeye sıkıştırılan erişim sağlayıcılar, toplum önünde “sivil inisiyatif” olarak hayata geçirileceği ifade edilen Birliğin tepeden inme bir tüzük ile kurulmakta olduğu yönünde.

Sunulan taslağa göre, Erişim Sağlayıcıları Birliği bir genel kurul, bir başkan yönetimindeki yürütme kurulu ve teknik-idari-hukuk şeklinde 3 bölümden ve altındaki çalışanlardan meydana gelecek.

Diğer yandan Birlik taslakta belirtilmese de gelirini işletmecilerden alacağı onbinde beşlik bir pay ile sağlayacak. Bu da Birliğin kasasına 12-15 milyon TL civarında bir cironun girmesi anlamına geliyor.

Yorumlar (0)