x

Internet Sansürü

İnternet sansürü devlet ve diğer yetkili kurumların kullanıcıların internet üzerindeki bilgiye erişmesi ve internet ortamında paylaşım yapmasının önüne getirdiği engeller ve denetimlerin tümüdür. İnternet yasaklarının incelendiği ve tartışıldığı bu bölümde, dünya ve Türkiye’de yaşanan internet sansürü konuları enine boyuna incelenmekte ve olası sonuçları konusunda kamuoyu bilgilendirilmektedir.