x

Facebook’ta Kurallar Değişiyor

Facebook’ta Kurallar Değişiyor

Facebook son yıllarda başlıca online pazarlama platformu haline geldi. Ortalama bir kullanıcının 80 adet sayfa, grup ya da etkinliğe üye olduğu düşünülürse, şirketlerin Facebook’ta sayfa açıp buradan kampanya yürütmeyi neden istediği kolaylıkla anlaşılabiliyor.

Zuckerberg’in de dediği gibi, Facebook bir şirketten çok bir devlet gibi. Her şey sıkı kurallara bağlı ve bu kurallardaki değişiklikler herkesi ilgilendiriyor. Tıpkı 11 Mayıs Çarşamba günü Facebook’un resmi sayfasında açıkladığı yeni Promosyon Kuralları gibi.

Bu yeni kurallar soru işareti yaratacak pek çok ifadeyle dolu. En büyük soru işareti de kampanyalara getirilen bu katı kuralların ne kadar uygulanabileceği.

Mesela:

Artık “Kampanyaya katılmak için tek yapmanız gereken sayfamızı beğenmek” gibi cümleler Promosyon Kuralları’na (üçüncü maddeden dolayı) doğrudan aykırı.

Benzer şekilde, önceden sıkça kullanılan “en fazla beğenilen fotoğrafın sahibine ödül” gibi kampanyalar da yeni kurallarla beraber yasaklanmış oluyor. Eskiden olduğu gibi bir Facebook uygulaması üzerinden içerik oylanabilecek. Ama en beğenilen fotoğrafı seçmek için Facebook’taki beğeni sayılarını kullanmak Promosyon Kuralları’nın beşinci maddesine aykırı olacak. Çünkü bu maddeye göre Facebook’taki “Beğen” düğmesi veya başka herhangi bir fonksiyon promosyon amaçlı oylamalarda kullanılamıyor. Özellikle belirtilmediğine ve “herhangi bir fonksiyon” dendiğine göre buna Facebook Soru özelliği de dahil olmalı.

Yedinci madde ise oldukça ilginç: “Bir promosyonla bağlantı olarak Facebook’un adını, ticari markalarını, ticari adlarını, telif haklarını veya diğer bir fikri mülkiyetlerini kullanamazsınız veya promosyonla ilişkili kurallarda veya diğer malzemelerde Facebook’tan bahsedemezsiniz.”

Tüm bu kurallara göre yandaki gibi duyurular Facebook kurallarına aykırı görünüyor. Bunların yanı sıra kampanya afişlerinde Facebook isminin ve sembollerinin kullanılması da yasaklanıyor gibi görünüyor. Eğer öyleyse bu pazarlamacılar bakımından oldukça tatsız bir durum ve Facebook’un şirketler için eşsiz bir platform olması durumunu baltalayabilir. Facebook’un bu tür bir kısıtlamadan elde edeceği faydanın zarardan fazla olup olmayacağını ve kuralların göründüğü kadar katı uygulanıp uygulanmayacağını ise zaman gösterecek.

Facebook.com’da yayınlanan 11 Mayıs tarihli Promosyon Kuralları’nın resmi çevirisi:

Bu Promosyon Kuralları, Hak ve Sorumluluklar Bildirimi, Reklam Kuralları, Platform İlkeleri ve ilgili diğer tüm Facebook ilkeleriyle birlikte, Facebook üzerinden yapılan her tür çekiliş, yarışma veya benzeri diğer kampanyalara (her biri “promosyon” olarak adlandırılacaktır) ilişkin duyurularınıza veya bu promosyonların idaresine yönelik uyulması gereken kuralları belirler.

Bir promosyonun duyurusunu yapmak veya bir promosyonu idare etmek için Facebook’u kullanırsanız, resmi kurallar, kampanya koşulları ve katılım şartları (örneğin, yaş ve vatandaşlık sınırlamaları) ile promosyonun ve promosyon kapsamında sunulan tüm ödüllerin tabi olduğu yönetmeliklere (örneğin, kayıt ve gerekli yasal izinlerin alınması) uyum dahil, bu promosyonun meşru biçimde yürütülmesinden siz sorumlu olursunuz.  Lütfen işbu Promosyon Kuralları’na uyumun promosyonun meşruiyetini tesis etmediğine dikkat edin.  Promosyonlar pek çok yönetmeliğe tabidir ve promosyonunuzun ilgili yasalarla uyumlu olduğundan emin değilseniz, lütfen bir uzmana danışın.

1. Facebook’taki promosyonlar Facebook.com’daki uygulamalar üzerinde, Tuval Sayfasında ya da bir Sayfa Sekmesindeki uygulamada idare edilmelidir.

2. Facebook’taki promosyonlar aşağıdakileri içermelidir:
a. Facebook’un her aday veya katılımcı tarafından tam ibrası.
b. Promosyonun hiçbir şekilde Facebook sponsorluğu, desteği ya da idaresi altında olmadığının ve Facebook ile herhangi bir ilişkisi bulunmadığının tasdiği.
c. Katılımcıların bilgilerini Facebook’a değil, [
bilgileri alan taraf veya tarafları açıklayın] verdiğinin açıklaması.

3. Facebook özelliklerini veya fonksiyonlarını promosyona kayıt veya katılım düzeneği olarak kullanamazsınız.  Örneğin, bir Sayfayı beğenmesi veya bir yerde olduğunu bildirmesi, bir katılımcının otomatik olarak bir promosyona kaydolmasını veya katılmasını sağlayamaz.

4. Promosyona kayıt veya katılım için, kullanıcıya bir Sayfayı beğenmesi, bir yerde olduğunu bildirmesi veya uygulamanıza bağlanması haricinde herhangi bir Facebook özelliğini veya fonksiyonunu kullanmasını şart koşamazsınız. Örneğin, bir promosyona kaydolabilmesi veya katılabilmesi için kullanıcıya bir Duvar yazısını beğenmesini, bir yorum yazmasını veya bir Duvara bir fotoğraf yüklemesini şart koşamazsınız.

5. Beğen düğmesi gibi herhangi bir Facebook özelliğini veya fonksiyonunu bir promosyonun oylama düzeneği olarak kullanamazsınız.

6. Kazananları örneğin, Facebook mesajları, sohbet veya profil ya da Sayfa gönderileriyle Facebook üzerinden duyuramazsınız.

7. Yukarıdaki 2. Kısımda belirtilen yükümlülüklerinizi yerine getirmek haricinde, bir promosyonla bağlantı olarak Facebook’un adını, ticari markalarını, ticari adlarını, telif haklarını veya diğer bir fikri mülkiyetlerini kullanamazsınız veya promosyonla ilişkili kurallarda veya diğer malzemelerde Facebook’tan bahsedemezsiniz.

8. Tanımlar:
a. “Promosyonun idaresi” ile başvuruların toplanması, çekilişin yapılması, başvuruların değerlendirilmesi ve kazananların bilgilendirilmesi gibi promosyonun herhangi bir unsurunun gerçekleştirilmesini kastediyoruz.
b. “Duyurular” ile promosyonun Facebook üzerinde, örneğin reklamlarda, bir Sayfada veya bir duvar yazısında tanıtımın veya reklamının yapılmasını ya da promosyona atıfta bulunulmasını kastediyoruz.
c. “Yarışmalar” ile parasal değeri olan bir ödülün ve beceriye dayalı olarak (bir başka deyişle belirli bir kriter veya kriterlere göre) belirlenen bir kazananın olduğu promosyonları kastediyoruz.
d. “Çekilişler” ile parasal değerli olan bir ödülün ve şansa dayalı olarak seçilen bir kazananın olduğu promosyonları kastediyoruz.

Yorumlar (1)