x

İsmail O. Postalcıoğlu

Siyaset Bilimi üzerine lisans ve yüksek lisans yaptıktan sonra dijital pazarlama ve reklamcılık konusunda uzmanlaşmayı seçmiştir. İçerik üretimi, kanal yönetimi, dijital istihbarat gibi işlerle uğraşmakta, bir yandan da ekranmemuru.wordpress.com adresinde ekran kültürü üzerine yazılar yazmaktadır.