x

Bir Facebook Beğenisinin Gerçek Değeri

Bir Facebook Beğenisinin Gerçek Değeri

Sosyal medyada var olmak rakamlarla ölçülebilen hatta çoğu zaman kalite mi sayı mı önemli sorusunu sordurtan bir olgudur. Facebook hem görsellik hem de etkili mesaj iletmek açısından sosyal medya iletişim araçlarının en etkililerinden birisi. Bir marka için sosyal medyanın olmazsa olmazı Facebook sayfasıdır. Elbette bu sayfaların yüksek sayıda beğeni sahibi olması marka yöneticilerinin hoşuna giden ve marka için sosyal medya da güçlü algısını çizen bir durumdur. Peki, bu rakamın gerçek değeri nedir? Bunca beğeni eğer yılsonunda direkt ya da dolaylı olarak satış gelirini ya da markanızın iletişim gücünden dolayı değerini arttırmıyorsa gerçekten onca beğeniye sahip olmanın iyi yanı var mıdır?

Masterminds’ın ortaya koyduğu çalışmada Best Buy’ın Facebook sayfası beğenenlerin ortalama olarak 368 dolar harcadığını, Facebook’ta çeşitli sebeplerden dolayı –ki en önemli sebep bu mecrayı sadece arkadaşlarla iletişim halinde olmak için kullanmak-  sayfayı beğenmeyenlerin ise ortalama 150 dolar harcadığı açıklanmış. Satışların yanı sıra dikakt çeken başka bir olgu ise markayı önerme. Aynı kişilere markadan memnun olup olmadıkları ve çevresinde önerip önermeyeceği sorulduğunda Facebook sayfasını beğenenlerin yüzde 74’ü gibi büyük bir çoğunluğu soruya evet yanıtı verirken bu rakam sayfayı beğenmeyenlerde sadece yüzde 38’de kalmış durumda. Bu örneği, Facebook beğenilerinin direkt etkisi konusunda açıklayıcı olduğu için ele almak istedim.

Ülkemizde sıkça oluşan yanlış algı sosyal medyanın sadece rakamdan ibaret olduğudur. Elbette ki beğenileri arttırmanın önemli olduğu her yerde vurgulanıyor. Bu da doğrudur. Ancak daha değerli bir olgu varsa o da Facebook beğenilerinizi yüz binlere ulaştırmaktansa aldığınız her bir beğeniyi iyi analiz ederek gerçekten diyalog kurma yoluyla tüketicide marka sadakatini oluşturmaktır. Eğer Facebook hayran sayınızı demografik yapılarına, tüketim alışkanlıklarına ve markanızı gerçek dünyada ne ölçüde kullandıkları gibi istatistikî verilere dönüştüremiyor dolayısıyla bu veriler ışığında pazarlama stratejinizi yenileyemiyorsanız Facebook üzerinde harcamış olduğunu reklam bütçenizin markanıza sadece bir ek maliyet anlamına geldiğini unutmayın.

Yorumlar (2)

  1. İnternetten tüketim dışında haber portallarıyla ilgileniyorum.