x

Google, Nasıl Bir Yılda 29 Milyar Dolar Kazandı? [İnfografik]

Google, Nasıl Bir Yılda 29 Milyar Dolar Kazandı? [İnfografik]

Son zamanlarda Apple’ın gösterdiği inanılmaz çıkış ile Google’ın yıllık cirosu unutulur hale geldi ancak Google’ın neredeyse yalnızca reklamlarla elde ettiği gelir 29 milyar dolara denk geliyor.

Business MBA’in hazırladığı aşağıdaki infografik Google’ın yıllık 29 milyar dolara ulaşan gelirinin perde arkasındaki gerçeklere ve ilginç rakamlara göz atmamızı sağlıyor. Verilere göre Google’ın yıllık geliri dünyanın en yoksul 28 ülkesinin toplam gelirinden daha fazla. Bu durum basit olarak bahsetmek gerekirse küreselleşme ile beraber büyük bir şirketin nasıl devletler üstü bir role soyunabileceğine de kanıt olarak gösterilebilir.

Google’ın gelirlerinin yüzde 97’si reklamlardan sağlanıyor. Bunun yanında Google’ın mobil reklamlardan 2011 yılı itibariyle 5 milyar dolar gelir beklediği iddia ediliyor.

Google Adwords’te en pahalı kelimeler ise sırasıyla insurance (sigorta), loans (borç), mortgage, attorney (avukat) ve credit (kredi) olarak belirlenmiş. Yani bu kelimeleri kullanarak reklam veren şirketler Google’ın kesesini doldurmasını sağlıyor. Tabi bu gücün en büyük kaynağı Google’ı arama yapmak için ziyaret eden kullanıcılardan geliyor. Google’ın aylık 1 milyar tekil ziyaretçisi bulunuyor ve bu ziyaretçiler Google sitelerinde ayda yaklaşık 200 milyar dakika harcıyor.

İnfografiğin son kısmında ise Google’ın harcadığı enerjiden bahsedilmiş. Bu kadar ürünü çalışır halde tutmak için Google ortalama bir nükleer santralin ürettiği enerjinin dörtte biri kadar enerjiyi elektrik olarak veri merkezlerinde kullanıyor.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki infografiğe göz atmanızı öneririz.

Yorumlar (2)