x

Sosyal Medya Okuryazarlığı

Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Microsoft Türkiye, toplumun farklı kesimlerinin bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak temel vizyonu ile Türkiye’nin 81 ilinde ortak sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştirmeye devam etmektedir. Ortak olarak geliştirilen “Geleceğini Tasarla Programı” ile eğitim, girişimcilik ve istihdam olmak üzere 3 ana odak üzerinde çalışmalarını devam ettirmektedirler.

Türkiye’nin Bilgi Toplumu’na dönüşüm sürecini hızlandırmayı hedefleyen bu projede sosyalmedya.co, internet vatandaşlığı anlayışının gelişmekte olduğu ülkemizde sosyal medyanın etkin kullanımını desteklemek üzere “Sosyal Medya Okuryazarlığı” başlıklı bir müfredat geliştirmiş ve projenin iş ortakları arasına girmiştir.

Katılımcılar Sosyal Medya Okuryazarlığı Eğitim Müfredatı’nda, internetin geçmişten günümüze yaşadığı tarihsel dönüşümden başlayarak sosyal medyanın ne olduğu ve neden önemli olduğu, ne gibi yararlarının ve zararlarının olabileceği, hangi araçlarla yönetildiği, sosyal medyada kişisel itibarın nasıl yönetilebileceği konularında bilgilendirme içeren bir eğitim alıyor olacaktır. Aynı zamanda eğitim, sosyal medyanın yaygınlaşması ile konuşulmaya başlanan sosyal medya etiği ve internet hukuku hakkında bilgilendirme sağlayan ve nefret söyleminin ülke çapında önüne geçmeye çalışan bir amacı da içinde barındırmaktadır. Eğitim kapmasında, sosyal medyanın geleneksel medyadan ayrıldığı noktalar da göz önünde bulundurularak, kullanıcıların aktif ve bilinçli sosyal medya kullanıcıları olmaları sağlanmaya çalışılacaktır.