x

Her adayın sorması gereken 5 mülakat sorusu

Her adayın sorması gereken 5 mülakat sorusu

Hemen hemen her işletme sahibi var olan boş pozisyonları doldurmak için iş mülakatları yapar. İşletme sahipleri genelde iş görüşmesinde bulunan kişiye “bana soracak sorunuz var mı?” diye soru sorarlar. Adaylar, genel olarak sordukları soruların onları zeki göstermesini tercih ederler ve cevabı da pek önemsemezler. Ama bazı adaylar vardır ki kendileri sorularını sorar ve alacakları cevaba göre bu işletmede çalışmak isteyip istemediklerine karar verirler.

Adaylar tarafında sorulması gereken sorulara bir göz atalım.

İlk 3 aylık süreçteki beklentiniz nedir?

Mükemmel  adaylar hemen işe koyulmak isterler. Haftalarını veya aylarını kurumu tanımak için harcamak istemezler. Oryantasyon ve eğitim gibi süreçlerle zaman kaybetmek istemezler. Farkındalık yaratmak isterler, ortaya bir fark koymak isterler ve bunu hemen yapmak isterler.

Eğer sıralama yoluna giderseniz çalışanlarınızda bulunan en önemli 3 özellik veya işe sağladıkları katkı nedir?

Mükemmel adaylar aynı zamanda mükemmel çalışanlar anlamını da taşır. Her organizasyonun farklı olduğunu bildikleri gibi hepsinin kendince ayrı istek ve ihtiyaçları olduğunun da farkındadırlar.

Belki en iyi performansı gösterenler daha uzun saatler çalışıyordur. Belki, yaratıcılık metodolojiden daha önemlidir. Belki de şirkete yeni müşteriler kazandırmak var olan müşterileri elde tutmaktan daha önem taşıyordur.

Mükemmel adaylar bunları bilmek isterler çünkü işe uygun olup olmadıklarını ve işe uygun olsalar bile en iyiler arasına girip giremeyeceklerini bilmek isterler.

Bu işin getirisi nedir?

Çalışanlar yatırım aracıdır ve her çalışanın kazanca pozitif bir katkı sunması umulur. Akis halde işe alımın, işi kurmanın ve onlara maaş vermenin bir mantığı olmaz.

Her iş kolunda bazı aktiviteler diğerlerine oranla daha çok farkındalık yaratır.insan kaynaklarının boş kadrolara adaylar bulmasını ve o boş kadroları doldurmasını istersiniz. Ama mesele sadece bu boş olan kadroları doldurmak değil aynı zamanda en uygun ve faydalı olan kişileri işe almaktır. Eğitim giderleri az olan ve kaliteli çalışanlar alarak herkese fayda sağlayabilmelidir insan kaynakları.

Şirketin bu seneki en büyük hedefi nedir ve benim buna katkım ne olacaktır?

Adayın dolduracağı pozisyon yapılan iş içinde önemli bir yer kaplıyor mu? Bir anlam ifade ediyor mu?

Mükemmel adaylar yapacakları işin bir anlam ifade etmesini isterler. Büyük amaç taşırlar ve çalıştıkları kişilerin de aynı yaklaşıma sahip olmasını isterler. Aksi takdirde iş sıradan bir iş olmaktan başka bir anlam ifade etmeyecektir.

Çalışanlarınız, işten arta kalan zamanda neler yaparlar?

Mutlu çalışanlar iş arkadaşları ile arta kalan zamanlarda ne yaparlar? Zor bir soru olduğu aşikar. Öncelikle çalışanlarınızın mutlu olduğundan emin olmanız gerekir. Sonrasında işten arta zaman kalıp kalmadığına bakmak ve kalan bu zamanda neler yaptıklarını bilmek gerekir. Küçük bir işletmeyseniz bu soruyu biraz daha kolay cevaplayabilirsiniz. Büyük bir şirket iseniz çalışanlardan birkaç örneklem alıp bunu genele yayabilirsiniz. Bunları bile yapamıyorsanız çalışanlarınızı tanımıyorsunuz demektir.

Mükemmel adaylar çalışmak istedikleri yerler ile tam bir uyum içerisinde olmak isterler. Onlara bir şeyler kattıkları gibi onlardan bir şeyler de öğrenmek isterler. Kültürü olmayan bir yerde çalışmayı tercih etmezler.

Yorumlar (1)

  1. 80 milyon nüfus, 100 civarı içi bomboş üniversite varken kimseye soru soramazsınız. Sorsanız bile alacağınız cevap bellidir..