x

Türk Gençlerinin 3’te 2’si Bilgisayarların Kendilerini Sosyalleştirdiğini Düşünüyor [Araştırma]

Türk Gençlerinin 3’te 2’si Bilgisayarların Kendilerini Sosyalleştirdiğini Düşünüyor [Araştırma]

Intel, 26 ilde 13-29 yaş arası 3000 genç ile gerçekleştirdiği  ‘Genç Türkiye Araştırması’nın verilerini kamuoyu ile paylaştı. Bugün gerçekleşen basın toplantısında araştırmayı sunan Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın Akademetre tarafından hayata geçirilen araştırmanın sonuçlarına göre dijital cihazlar, internet ve sosyal ağlar gençlerin vazgeçilmezi haline geldiğinin altını çizdi.

Sunumuna “Intel olarak öncelikli amacımız gerçekleştirdiğimiz araştırmalarla toplumun değişen istek ve ihtiyaçlarına ışık tutmak.Yaşanan değişime en hızlı ayak uyduranlar ise kuşkusuz gençler. Bu tür kapsamlı araştırmalar aynı zamanda hizmet sunduğumuz ekosistemin bölgesel, hatta şehirler düzeyinde pazarlama stratejileri geliştirmeleri, AR-GE yatırımlarının yönetimi için son derece değerli veriler sunuyor” sözleriyle başlayan Aydın, araştırmada nüfusun %29’unu oluşturan 13-29 yaş arası gençlerin yaşadığı hanelerin %71.4’ünde bilgisayar, %85.5’inde ise cep telefonu bulunduğu sonucuna vardıklarını söyledi. TUİK’e göre ise ortalama hane bilgisayar penetrasyonu %41’lerde seyrediyor.

Intel’in araştırmasına katılan gençlerin 3’te 2’si bilgisayarın, savunulanın aksine, kendilerini sosyalleştirdiğini söylüyor. Yani gençler günümüzde, sosyal ağlarda sevdikleri ve çevreleri ile girdikleri iletişim ile geleneksel olarak aynı mekanda girdikleri iletişim arasında bir fark görmüyor, sosyalleşme kavramına bakış değişiyor.

Gençler; araştırma yapmak ve oyun oynamak için masaüstü bilgisayarı tercih ederken, yakın çevreleri ile iletişime geçmek ve sosyal ağlara bağlanmak için dizüstü bilgisayarı tercih ediyorlar. Araştırmaya göre gençlerin %40’ı dizüstü bilgisayar sahibi, kentlerde ise bu oran %43’e kadar çıkıyor. Bölge bazlı incelendiğinde ise, coğrafi konumu ve yerleşim alışkanlıkları sebebiyle, Doğu Karadeniz’de sahiplik oranı %51’e kadar çıkıyor. Kadınlara oranla erkekler tarafından daha çok tercih edilen masaüstü bilgisayar, gelir düzeyi ve yaş artıkça yerini dizüstü bilgisayara bırakıyor.

Konu internet erişimine geldiğinde Türkiye’de 5 gençten 3’ünün düzenli internet erişimi olduğunu görüyoruz. Kırsal kesimde ise bu oran 5’te 2’ye düşüyor. Düzenli internet erişiminde lider konumda %79.6 ile İzmir yer alırken en son sırayı %15.5 ile Van alıyor.

İnternette yapılan aktiviteler ile şehirden şehire dahi farklılık gösterebiliyor. Örneğin bankacılık ve online rezervasyon işlemlerini en çok kullananlar Zonguldaklı gençler iken, Manisalı gençler haber okuyup görüntülü konuşmayı, Gaziantepli gençler ise müzik ve film indirmeyi tercih ediyorlar. Facebook ve Twitter gibi sosyal ağların kullanımında ise %100 gibi rekor bir oranla ilk sırayı Kastamonulu gençler alıyor.

Türkiye’de gençlerin %8,3’ü, sabah kalktıklarında tuvalete bile gitmeden, %4,7’si yataktan çıkmadan internete girdiğini söylüyor. Gençlerin bilgisayar başında günde geçirdikleri ortalama 330 dakikanın 228 dakikası internette geçiyor. İnternette geçen ortalama süreye bakıldığında; 276 dakika ile Doğu Karadeniz ve 264 dakika ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ön plana çıkıyor.

Araştırmaya göre gençlerin günde ortalama 53,5 dakikaları sosyal ağlarda geçiyor, bilgi paylaşımı da artık bu platformlarda gerçekleşiyor. Gençler e-postaların kontrolü için günde yalnızca 18 dakika harcıyor. Sosyal ağlarda en fazla vakit geçirenler ise  13-17 yaş arası gençler. Yaş ilerledikçe sosyal ağlarda geçirilen süre azalıyor. İnternette gençlerin en uzun süreli yaptığı ikinci eylem ortalama 42,7 dakika ile oyun oynamak iken; 28,2 dakika ile müzik/film indirmek 3. sırada yer alıyor.

Araştırmaya göre Türkiye’de 13-29 yaş grubu gençlerin yüzde 97,7’si standart ya da akıllı telefona sahip. Türkiye genelinde gençlerin %81’i cep telefonu sahibi iken, gençler arasında cep telefonunun en yaygın olduğu Doğu Karadeniz’de bu oran %95,6’ya çıkıyor. Konu akıllı telefonlara geldiğinde, 13–17 yaş grubunda, her 5 gençten 1’inin akıllı telefonu bulunuyor. Akıllı telefon hane penetrasyonunda İstanbul %47,3 ile ilk sırada yer alıyor. İstanbul’u sırasıyla Ege ve Batı Karadeniz Bölgeleri takip ediyor.

Bilgisayar sahibi gençler günde ortalama 330 dakikasını bilgisayar başında geçiriyor. İş, sosyalleşme ve eğlence, ortalama 102 dakikayla kullanım amaçlarında birinci sırayı paylaşıyor. Ortalama 78 dakikayla bankacılık işlemleri 2. sıraya yerleşirken, eğitim 72 dakikayla 3. sırada yer alıyor. Gençlerin 3’te 1’i bilgisayar başında iş amacıyla günde en az 2 saat vakit geçiriyor.

Intel’in araştırması Türk gençliğinin değişen yaşam tarzına dair de ipuçları içeriyor. Ülkemizde her 3 gençten 2’si dijital cihazların insanların sosyal statülerinin bir parçası olduğunu düşünüyor. Gençlerin yarıdan fazlası teknolojik cihazları kullanmayan kişilerin çağa ayak uyduramadığını düşünüyor.

Araştırma kapsamında gençlere mobil cihazlarından bir hafta vazgeçmek yerine nelerden feragat edebilecekleri de soruldu. Buna göre, erkekler mobil cihazlarından daha bağlı. Sosyal statü arttıkça ve yaş düştükçe mobil cihazlara sadakat artıyor. Mobil cihazlarını bir hafta boyunca kullanmamaktansa, gençlerin en kolay vazgeçeceği şeyler, yemek-içmek, alışveriş, tatil, duş almak ve sevgililerini görmek.

Araştırma önyargıları da yıkıyor, kadınlar cep telefonlarını günde ortalama 104 dakika aktif kullanırken, erkeklerde bu süre 110 dakikaya çıkıyor. Akıllı telefon kullananların 3’te 1’i her gün 3 saatten fazla bir zamanı aktif olarak cihazlarıyla harcıyorlar. Akıllı telefon günlük ortalama kullanım süresi ise 128 dakika. Akıllı telefon kullanımına bakıldığında yaş arttıkça telefon başında geçirilen aktif sürenin azaldığı gözleniyor

Genç Türkiye Araştırması, mobil cihaz ve internet kullanımında dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birtakım etik kuralların yerleşmeye başladığını net biçimde gösteriyor. Kadınlar ise bu konuda erkeklere kıyasla daha hassas.

Araştırmaya göre gençlerin en çok rahatsız olduğu konular; halka açık alanlarda telefonla yüksek sesle konuşmak (%85,2), sosyal medyada biriyle ilgili resimleri, o anda bulunduğu yeri ya da benzeri kişisel bilgileri izinsiz yayınlamak (%82,3).

Yorumlar (1)