x

İnternet Yasasındaki Yeni Düzenlemeler Siber Güvenlik Ayarıyla Komisyondan Geçti

İnternet Yasasındaki Yeni Düzenlemeler Siber Güvenlik Ayarıyla Komisyondan Geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda “Torba Kanun” teklifinin görüşmelerinde AK Parti’nin internetle ilgili bazı kısıtlamaları içeren önergeleri kabul edildi. Buna göre, TİB Başkanı tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı, 24 saat içinde mahkeme onayına sunulacak, TİB siber güvenlik kapsamında bilgi isteyebilecek, trafik bilgisini ancak suç soruşturması ya da kovuşturması kapsamında adli mercilerce talep edilmesi halinde temin ederek verecek.

Kabul edilen önergelere göre trafik bilgisi yeniden tanımlandı. Trafik bilgisi, taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abonelik bilgilerini içerecek.

Siber Güvenlik Bilmecesi

TİB Başkanlığı, siber güvenlikle ilgili bilgileri ve mahkemelerce talep edilen trafik bilgilerini içerik, yer veya erişim sağlayıcılardan isteyebilecek. Trafik bilgisi ancak bir suç soruşturması veya kovuşturması kapsamında mahkemelerce talep edilmesi halinde TİB Başkanlığı tarafından içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı veya erişim sağlayıcıdan alınarak, verilecek.

Görüşmelerde yasada “siber güvenlikle ilgili durumlar” tam olarak belirlenmediği için TİB Başkanının hangi durumlarda bu yetkisini kullanarak içerik ve yer sağlayıcılardan bilgi talep edebileceği şimdilik bilinmiyor. Ayrıca TİB Başkanı için “özel hayat” gerekçesiyle yayından kaldırdığı içerikler konusunda 24 saatte sulh ceza hakimliğine başvurma şartı getirildi. Fakat daha önce mahkemenin de “48 saat içinde karar vereceği” şeklinde duyurulan konuyla ilgili hüküm komisyondan geçen metinde yer almadı. Böylece TİB başkanı tarafından yayından kaldırılan içerikler konusunda yargı sürecinin ucu açık bırakılmış oldu.

TİB Başkanının erişime engelleme kararı 24 saat içinde mahkemeye gidecek

TİB Başkanı tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı, 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak. Hakim, onayına sunulan konuyla ilgili 48 saat içinde karar verecek. Kabul edilen önergeyle birden fazla sulh ceza mahkemesinin olduğu yerlerde bilişim suçlarına bakacak mahkemeleri HSYK belirleyecek.

Diğer yandan mahkemenin, 48 saat içinde başvuruyu karara bağlamasına ilişkin konu netlik kazanmadı. Komisyonda kabul edilen önergeler ise şöyle:

“Mevcut kanunun 2. Maddesinin birinci fıkrasının ‘Trafik Bilgisi’ başlıklı (j )maddesi, “ Taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini”,

” Bu maddeye göre soruşturma aşamasında verilen hâkim kararı ile 9.cu ve 9/A maddesine göre verilen hâkim kararı birden fazla sulh ceza mahkemesi bulunan yerlerde Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenen Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenen sulh ceza mahkemeleri tarafından verilir”.

Kanunun 9/ A maddesinin 8. Fıkrasının son cümlesi madde metninden çıkarılıyor ve şöyle düzenleniyor: “Başkan tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı, Başkanlık tarafından 24 saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur.”

3 maddeye eklenen iki fıkra da şöyle: Başkanlık, bu kanunun 4. Maddesi, üçüncü fıkrası, 5. Maddesinin beşinci fıkrası ve 6. Maddenin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca siber güvenlikle ilgili bilgileri ve mahkemelerce talep edilen trafik bilgilerini isteyebilir.

Trafik bilgisi ancak bir suç soruşturması ve/ veya kovuşturması kapsamında mahkemelerce talep edilmesi halinde Başkanlık tarafından içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve/ veya erişim sağlayıcıdan alınarak verilir. “

Yorumlar (0)