x

Kayıtlı Elektronik Posta Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayınlandı

Kayıtlı Elektronik Posta Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayınlandı

Hukuken ve teknik olarak güvenli e-posta gönderilmesine olanak sağlayan Kayıtlı Elektronik Posta’ya (KEP) ait KEP yönetmeliği bugün resmi gazetede yayınlandı.

KEP sistemi, güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanarak kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı sayesinde, bir e-postanın iletildiğini garanti altına alan, gönderen ve alan tarafların kimliklerini ve eklerinin başkalarınca değiştirilmediğini ve e-posta gönderim zamanının kesin olarak tespit edilebilmesine olanak sağlayan ve e-posta yolu ile iletişimi hukuken bağlayıcı kılmaktadır.

E-imzanın hayatımıza girmesiyle birlikte taraflar arasında gönderilen e-postaların güvenliğinin artması ve hukuki bir açıdan geçerli şekilde paylaşılması ihtiyacı artmıştır. Çünkü normal bir e-postanın hukuki açıdan geçerliliği yokken; KEP, gönderilerin ne zaman yapıldığını, karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığını kesin olarak tespit edebilmektedir. Şu ana kadar kullanıcılar e-postalarının çıktılarını almak ve altına imza atmak suretiyle belgeleri hukuken geçerli kılabilirken, KEP sayesinde belgelerin çıktısının alınmasına gerek kalmamaktadır çünkü inkar edilemezlik ilkesi gereği kullanıcı “bu işlemi ben yapmadım” gibi bahaneler ileri sürememektedir. Bunun en güzel yanı ise KEP’in kırtasiye ve bürokrasiyi azaltarak kağıtsız ortamda işlerin halledilebilmesine imkan tanımasıdır.

İşte bugün Resmi Gazete’de yayınlanan KEP yönetmeliği sayesinde günümüzün en temel ihtiyacı olan haberleşmemiz güvenli hale gelmiş olacak. 30 maddeden oluşan “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” burdan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar (1)

  1. Haberleşmemiz güvenli hale gelmeyecek, kayıt altına alınmaya başlayacak. Tıpkı diğer her alanda her adımımız kayıt altına alınmaya başlandığı gibi.

    Kötü niyetli birisi yine sizin IP numaranızı, sizin bilgisayarınızın tanımlayıcı bilgilerini, sizin email adresinizi ve sizin adınızı kullanarak istediği kişiye email gönderebilir ve sizin ruhunuz duymaz.