x

KOBİ

Açılımı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler olan KOBİ, yıllık 250 kişiden az işçi istihdam eden ve yıllık mali bilançosu 40 milyon TL’yi aşmayan şirketlere verilen addır. Firmanın çalıştırdığı personel sayısı, bilanço değerleri ve bağımsızlık özelliklerine göre farklılık gösteren ve sektörle bağlantılı olan KOBİ’ler bu bölüm altında incelenir.