x

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden İnternet Yasasıyla İlgili Rapor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden İnternet Yasasıyla İlgili Rapor

İnternet yayınlarını düzenleyen 5651 sayılı kanunda yapılan değişikliklere bir yandan yurt dışından sert tepkiler gelirken, yurt içinde de STK’lar tepkilerini dile getirmeye devam ediyor. Nitekim Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, internet yasaklarını getirecek yeni yasayla ilgili AİHM kararları paralelinde kapsamlı bir rapor yayınladı.

“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Raporu” adlı çalışmada torba kanunla TBMM’den geçen yasanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırılığına dikkat çekiliyor.

71 maddeden oluşan raporda 5651’in yeni hali kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Raporda yasanın temel hak ve özgürlükler açısından önemli değişiklikler barındırdığına dikkat çekilirken, torba kanunun TBMM’den geçme sürecinde bazı işleyiş hatalarının bulunduğu belirtiliyor.

tgc

İnternete erişim hakkı, ifade özgürlüğü kapsamında korunmakta olduğu ifade edilen raporda, yapılan düzenlemelerde temel hak ve özgürlükler noktasında yeterli hassasiyetin gösterilmediği vurgulanıyor.

Açıklamanın devamında ise “Yapılacak yasal düzenlemelerin ciddi bir araştırma, kamuoyunun görüşüne sunulma, paydaşların görüşlerinin alınması ve çatışma ihtimali olan hukuki menfaatlerin hassas biçimde tartılma evrelerinden geçtikten sonra TBMM Genel Kurulu önünde gelmesi demokrasinin ve insan haklarına saygılı hukuk devleti idealinin gereğidir. Genel Kurul’a sevk edilen taslak metin, bu aşamaların hiçbirinden geçmemiştir.” ifadeleri kullanılıyor.

Raporda ayrıca “İnternet erişimine ilişkin düzenlemeler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın teşkilatına ilişkin düzenlemeler, Terörle Mücadele Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gibi kanunlarla beraber ve aceleyle ele alınmış, TBMM’ye sunulmasından on bir gün sonra esasa ilişkin rapor ilgisiz bir komisyon tarafından düzenlenerek Genel Kurul’a sevk edilmiştir. Bu çerçevede internete ilişkin düzenlemelerin toplumdan kaçırılarak hayata geçirilmeye çalışıldığını söylemek yerinde olacaktır.” ifadeleriyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yeni yasaya olan tepkisi dile getiriliyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin internet yasaklarıyla ilgili raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar (0)