x

TÜBİTAK’tan Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimlere Büyük Destek

TÜBİTAK’tan Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimlere Büyük Destek

TÜBİTAK, 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı’nı tanıttı. İstanbul’da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün de katıldığı tanıtım etkinliğiyle duyurulan yeni program, girişimlerin çekirdek veya başlangıç aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarını girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanmasını hedefliyor.

Yerli ve yabancı girişim sermayesi fonlarına TÜBİTAK’ın ile birlikte sağlanacak destek sayesinde yenilikçi ürün, süreç, bilgi ve teknoloji geliştirme potansiyeli bulunan girişimler erken aşamalarda kendine finansman bulabilecek. Çekirdek ve başlangıç aşamalarında bu program sayesinde destek alabilecek girişimlere yeni fonlar oluşturulabilecek.

Girişim Sermayesi Destekleme Programı

Program kapsamında özellikle teknoloji ve yenilik odaklı girişimler üzerinden oluşturulacak yeni fonları yönetecek tarafların teşvik edilerek Türkiye’deki girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesi amacının bulunduğunu da belirtmek gerekiyor.

Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimlere %20 Hibe Desteği

Detayları TUBİTAK’ın resmi sitesinde paylaşılan 1514 kodlu Girişim Sermayesi Destekleme Programı’na, hem Türkiye hem de yurt dışında faaliyet gösteren Fon Yöneticileri ve Aday Fon Yöneticileri başvurabilecek. Oluşturulan girişim sermayesi fonlarına ise toplam fon büyüklüğünün %20’sine varan oranda hibe desteği verilebilecek.

1514 kodlu Girişim Sermayesi Destekleme Programı’nda fonların süresi 12 yıl olarak belirlenirken, bu sürenin 5 yılı yatırım dönemi ve kalan süresi ise yatırımdan çıkış dönemi şeklinde değerlendirilecek. TÜBİTAK’ın hibe ettiği tutar ve buna karşılık gelen kâr, (TÜBİTAK Payı), fon tasfiye sürecinde, Fon Yöneticisinin performansına göre, özel yatırımcı ile fon yöneticisi arasında paylaştırılacak.

1514 Girişim

İlk Başvuru Dönemi 13 Aralık’ta Bitiyor

Son olarak başvuruların açılacak olan çağrı dönemlerinde proje şeklinde alınacağını ve 1 Ağustos itibarıyla başlayan ilk dönemin 13 Aralık’ta tamamlanacağını belirtelim.

Yenilikçi projeler açısından erken dönemde sağlanan finansman desteği söz konusu girişimin hayatta kalabilmesi açısından hayati bir öneme sahip. Bu açıdan 1514 kodlu Girişim Sermayesi Destekleme Programı’yla birlikte TÜBİTAK da yenilikçi projelerin büyümesi ve markalaşması konusunda taşın altına elini sokmuş oluyor.

Yorumlar (0)