x

Türkiye’deki Genç Mobil Kullanıcı Sayısı Son Bir Senede %50 Arttı

Türkiye’deki Genç Mobil Kullanıcı Sayısı Son Bir Senede %50 Arttı

Dünya üzerindeki mobil tüketicilerin dağılımlarını ve oranlarını araştıran Our Mobile Planet, 48 ülkedeki akıllı telefon kullanıcılarının durumunu yansıtıyor. Bu bağlamda Türkiye’deki mobil kullanıcı davranışlarının ve oranlarının yıllar içindeki değişimini gözler önüne seren araştırma, 2013 yılı içinde özellikle 18-24 yaş arasındaki mobil kullanıcıların artışını açıkça gösteriyor.

Akıllı telefon kullanımın 2011-2013 yılları arasında Türkiye’deki değişimini yansıtan araştırma, kullanıcıları 18-24, 25-34, 35-44, 45-54 yaş grupları bazında ele alıyor. Mobil internet kullanımı, mobil reklamcılık, mobil alışveriş gibi tüm akıllı telefon kullanım detaylarını kapsayan araştırma Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcısı artışını gösterdiği için oldukça dikkat çekici.

Araştırma sonuçlarına göre 2011’de akıllı telefon kullanımı en fazla %23 oranında. Bu da 18-24 yaş arası genç kesimi kapsıyor. Bu yaş grubunu 25-34 yaş aralığı takip ederken ortalama olarak Türkiye’nin akıllı telefon kullanımı %20’leri geçemiyor.

2012’de ise hafif bir artış göze çarpıyor. 18-24 yaş aralığındaki kullanıcıların mobil kullanım oranı %26’lara çıkarken 35-44 yaş arasındaki kullanıcılarda bir sene önceye göre azalma göze çarpıyor. Ortalama ise pek değişmiyor. 2012’de Türk mobil kullanıcılarının ortalaması yine %20’lerde seyrediyor.

mobile-turkey

Ancak 2013’te ani bir yükselişle karşılaşıyoruz. 18-24 yaş aralığındaki mobil kullanıcıların oranı bir sene içinde %26’dan %52’ye kadar yükseliyor. Diğer bir deyişle genç mobil kullanıcıların sayısı bu sene içinde tam iki katına çıkıyor. Zira 25-34 yaş arası kullanıcıların oranı da ani bir artışla %50’ye yaklaşıyor. 2013’te Türkiye’deki akıllı telefon kullanımı oranı ise ortalama olarak %30’lara ulaşmış gözüküyor.

Araştırma sonuçları gösteriyor ki genç nüfus akıllı telefon hareketini daha fazla benimsemiş durumda. Yeni akıllı telefon modelleri çıkıp yaygınlaşmasıyla, özellikle de uygun fiyatlı modellerin artmasıyla ilerleyen senelerde Türkiye ortalamasının daha da artması bekleniyor.

Yorumlar (1)