x

Türkiye’nin Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı Açıklandı

Türkiye’nin Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı Açıklandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı siber saldırıları önleme ve müdahale etme konusunda attığı adımları sıklaştırdı. Bakanlık siber saldırılara karşı alınacak önlem ve altyapı geliştirmelerini içeren Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı’nı yayınladı.

Siber güvenlikle ilgili alınacak önlem kararlarını belirlemek, hazırlanan plan, program, rapor, usul, esas ve standartları onaylamak ve bunların uygulanmasını sağlamak amacıyla bakanlık ve kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerinden oluşan bir Siber Güvenlik Kurulu’nun oluşturulması kararı, Bakanlar Kurulu’nca geçtiğimiz yılın sonlarında onaylanmıştı. Bu çerçevede siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin politika, strateji ve eylem planını belirleme yetkisi de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na verilmişti. Bakanlığın siber güvenlik eylem planı bugünkü Resmi Gazete‘de yer buldu.

Rapor halinde sunulan eylem planında Türkiye’nin siber güvenlik konusunda 2013’ün geri kalan döneminde ve önümüzdeki yıl nasıl bir stratejik yol izleyeceği açıklanıyor. Raporda bilgi ve iletişim sistemlerinde bulunan güvenlik zafiyetlerinin, bu sistemlerin hizmet dışı kalmasına ve kötüye kullanılmasına, can kaybına, büyük ölçekli ekonomik zarara, kamu düzeninin bozulmasına ve/veya ulusal güvenliğin ihlaline neden olabildiğinin altı çiziliyor.

Siber güvenliğin sağlanması adına atılacak adımların “Stratejik Güvenlik Eylemleri” başlığı altında ifade edildiği raporda, yakın süreçte yasal düzenlemeler, adli süreçte yardımcı olacak çalışmaların yürütülmesi, ulusal siber olaylara müdahale organizasyonunun oluşturulması konusuna öncelik verileceği belirtiliyor.

Bunlarla birlikte eylem planına göre Türkiye’yi etkileyebilecek tehditlere karşı 7/24 müdahale edecek Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile USOM’un koordinasyonunda çalışacak sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) oluşturulacak. Plan doğrultusunda siber güvenlik altyapısının güçlendirilmesi için kurumlar yönelik altyapı projeleri gerçekleştirilecek ve bu alanda istihdam edilecek insan kaynağı oluşturulması için de düzenlemeler yapılacak.

Diğer yandan alınan önlemlerin ve altyapı çalışmalarını test etmek amacıyla Türkiye’nin önderliğinde Uluslararası Siber Güvenlik Tatbikatı da düzenlenecek. 2014’ün Mayıs ayında yapılacak tatbikatın yanı sıra Türk Dil Kurumu tarafından siber güvenlik terimleri sözlüğü oluşturulacak.

Yorumlar (7)