x

Bir pazarlama aracı olarak “white paper”

Bir pazarlama aracı olarak “white paper”

Dijital pazarlamada kullanılan araçlardan biri olan “white paper“, tanım olarak kullanıldığı sektöre göre farklılık gösteriyor. Siyaset alanında belirli bir politik çözümü açıklayan ve destekleyen yasal bir doküman anlamına gelirken, teknoloji alanında yeni bir ürünün ardında yatan teoriyi açıklayan bilgilendirme kaynağı olarak tanımlanıyor.

Pazarlama açısından baktığımızda ise white paper terimini belirli bir konu ile ilgili olarak var olan bir sorun üzerine yazılmış olan ve çözüm sunan ikna edici, güvenilir, geniş kapsamlı bir rapor olarak tanımlayabiliriz. Ürün ya da sektör hakkında hedef kitleyi bilgilendirici bir doküman olan white paper bu anlamda inbound pazarlamanın bir parçası olarak da değerlendirilebilir. Özellikle B2B sektöründe birlikte iş yapacak olan firmalar, ürün veya hizmetleri hakkında karşılıklı olarak teknik bilgi alış verişi yaparken bu raporlardan faydalanmayı tercih edebiliyor.

Ancak white paper’ı bir ürün tanıtım kitapçığı olarak düşünmemek gerekiyor. Eğer öyle olsaydı, bir reklam ya da ürün broşüründen farkı olmazdı. White paper’ın yazılmasındaki amaç, gerçeklere ve ispatlara dayanarak okuyucuları bilgilendirmek ve onları ikna etmektir. Bu nedenle white paper ürününüzün neden piyasadaki en iyi ürün olduğunu, onu satın almanın ne gibi faydalar getireceğini anlatmak için kullanılmaması gerekiyor.

 White paper nasıl oluşturulur?

Peki white paper oluşturmak zor mu? Aslında değil. Herhangi bir konu hakkında white paper yazmak mümkün. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, okuyucuların güveninin kaybedilmemesi ve kafalarının karışmaması için bazı sınırları çizmek. Örneğin bir white paper’ın uzunluğu altı sayfadan az olmamalı. Tabi buna çizimler, grafikler de dahil. Yapı bakımından bir başlığı ve içindekiler bölümü mutlaka olmalı, giriş bölümünde okuyucu sorun ya da hizmetle ilgili bilgilendirilmeli, çözüm anlatılmalı ve bununla ilgili bir örnek verilmeli. Format olarak pdf tercih edilmelidir.

 White paper ile e-kitap arasında ne fark var?

White paper ile blog yazıları ya da e-kitaplar arasındaki fark nedir diye soracak olursanız, white paper aslında pazarlama içeriği olan akademik bir rapor. Dolayısıyla white paper’ı okuyan kişi herhangi bir bilgilendirme yazısından çok, sağlam bir araştırma tarafından desteklenen yüksek derecede bir uzmanlık görmeyi bekler. Tabi hal böyle olunca white paper’ların sıradan bir pazarlama metnine göre biraz sıkıcı olması normal.

Ancak yine de white paper konu hakkında yazılan bilgi verici, güvenilir bir yazı olduğu ve işin uzmanları tarafından oluşturulduğu için güvenilir bir kaynaktır. Sıkıcı olmalarına rağmen pazarlamacılar da bu aracı kullanmayı tercih edebilirler. Sonuçta bu belgeler sayesinde okuyucunun güvenini kazanmak ve şirketin itibarını yükseltmek mümkün.

Örneğin firmanız çeşitli sektörler için yazılım üretiyorsa; yazılımın oluşturulma süreci, firmaların yazılım satın alırken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bir white paper oluşturmanız, müşterilerinizde marka imajınızı olumlu anlamda destekleyebilir ve şirketinizin sektördeki itibarını artırabilir. Daha da önemlisi bu yöntem müşterilerin satın alma tercihlerinde markanıza yönelmelerini sağlayabilir.

Yorumlar (0)