x

Yeni girişimler için dış kaynak kullanımının en iyi seçenek olduğunun 4 göstergesi

Yeni girişimler için dış kaynak kullanımının en iyi seçenek olduğunun 4 göstergesi

Niye? Çünkü zaman sizin düşmanınızdır ve henüz her şeyde düşündüğünüz kadar iyi değilsiniz.

Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing); İşletmelerin, temel yetenekleri üzerine odaklanarak, bunun dışında kalan faaliyetlerini bu konuda uzmanlaşmış diğer firmalardan sağlaması olarak tanımlanabilir. Bu tanımın içinde geçen temel yetenek kavramı ise; bir işletmeyi başka işletmelerden ayıran, işletmenin vizyonunu gerçekleştirmesinde rol oynayan, rakipler tarafından kolayca taklit edilemeyen bilgi, beceri ve yeteneği ifade etmektedir. Geleneksel işletme faaliyetlerinin katma değer üretmeyen kısımları dış kaynaklara devredilerek, personel giderlerinden tasarruf edilmekte ve boşta kalan kalifiye işgücünden işletmenin farklı bölümlerinde daha fazla verim alınabilmesine imkan sağlanmaktadır.

Yaklaşık on yıl öncesine kadar işletmeler, her türlü işi kendi bünyelerinde yapmaya ve dışarıya iş yaptırmamaya eğilimliydiler. Hatta tüm işleri işletmenin kendisinin yapması bir gücü göstergesiydi. Ama bu durum işletmelerin gereksiz işlerle uğraşmasına, yavaşlamasına ve örgüt yapılarının hantallaşmasına sebep oluyordu. Dünyada globalleşmenin artmasıyla daha yoğun rekabetin ortaya çıktığı günümüzde, işletmeler ayakta kalabilmek için faaliyetlerinin çeşitli aşamalarında, birbirlerini tamamlayıcı şekilde ve sürekli olarak işbirliği yapmak durumundalar. Bu sayede işletme kendisine rekabetçi üstünlük sağlayan yetenekleriyle ilgili işlerin dışındaki tüm işleri başka işletmelere yaptırmakta; bu yoldan hem kaynak tasarrufu sağlamakta hem de örgütsel yapı olarak küçülmekte ve kendisinin çok iyi bildiği iş üzerine yoğunlaşma fırsatı sağlamaktadır.

İşte girişiminizin dış kaynak kullanımına ihtiyacı olduğunun 5 göstergesi:

Sonuçlara daha hızlı ulaşmak istiyorsanız
İhtiyacınız olan alan ile ilgili bir organizasyon oluşturmak, personeli işe almak ve eğitme yatırımı yeni olan girişiminiz için yüksek maliyetler ve zaman kaybına sebep olur. Tüm bunları gerçekleştirmek için bütçeniz varsa bile bu alan da uzmanlaşmış şirketler kadar iyi bir iş çıkarmanız çok zordur.

Bu yüzden günümüzde birçok şirket en iyi bildiği alana yoğunlaşmayı ve bunun dışında kalan alanlarda dış kaynak kullanımına giderek hem daha iyi sonuç almayı hem de bunu çok daha hızlı elde etmeyi seçiyor.

Uzmanlık eksikliği
Yapılan araştırmaya göre yeni girişimlerin %18’i tecrübesiz personelden dolayı başarısızlığa uğruyor.

Şirketlerin bünyesinde ki tüm alanlarında, kendi vizyon ve kültürüne uyan ve kendini alanında ispatlamış kişileri bulması zordur. Her departmanda en iyi personel kadrosunu oluşturmak her bir şirketin hayali olsa da çoğunlukta şirketler sadece en iyi oldukları işler için bulundurduğu personel kadrosuna daha çok dikkat ediyor. Şirketin ana iş kolu dışında ki alanlar için kiralanan personeller için çok büyük bir maliyet ayrılmadığından dolayı şirketin en zayıf birimleri olarak kalmaktadırlar. Doğal olarak alınacak verimlilik de düşmektedir. Ana iş kolu dışında ki alanlarda da en iyi verimi almak için bu alanlara yönelik departman oluşturmak yerine dış kaynak kullanımı doğru bir tercih olacaktır.

Yetersiz zaman
Yeni girişimlerin çoğunda pazarlama veya teknoloji alanlarında tek personel çalışmaktadır ve bu durum da bu kişinin yaşayacağı zorlukları siz düşünün.

Bu kişi, tek başına birçok sorumluluk almak zorunda kalıyor ve bu kişi çok çalışmak zorunda kaldığı için en iyi performansından uzak olacağı gibi zamanla yaptığı işten yıpranacaktır.

Bu tarz bir pozisyonda bulunanların %40’ı işi bırakmak zorunda kalıyor. Girişiminizin sosyal medya ve teknoloji alanlarında en iyi verimliliği ve sonuçları almak için dış kaynak kullanımına ihtiyacınız bulunmaktadır. Bu tür önemli işler için kurumunuzu uzman kişilerin ellerine bırakarak hem ekonomik açıdan hem de girişiminizin geleceği açısından doğru seçenek olacaktır.

Tam bir ekip oluşturmayı göze alamıyorsanız
Yeni girişimler için para kazanmadan çok para harcamak her zaman için zor alınan riskli bir karardır. Yeni girişimlerin %46’sı, bütçeleri hesapladıklarından hızlı bir düşüş yaşadığı için ekonomik sebepten dolayı kapanmıştır.

Bu yüzden girişimciler bazen önemli alanlarla ilgili bir ekip kurulması ihtiyacı için gerekli harcamaları yapmaktan kaçınır. Bu durumda yapacağınız en iyi seçenek ihtiyaç duyulan alanla ile ilgili dış kaynak kullanımına gitmenizdir.

Yorumlar (1)

  1. Türkiye’de girişimde bulunmak ve girişimcilik haberlerde gösterildiği gibi ne yazık ki kolay değil. Kurulum aşaması, şirket kuruluşu, vergiler vs derken çok fazla maddi anlamda zorlanıyor girişimciler. Bu ülkede kargo firması ile anlaşmak bile sorun. Girişimcilere sabır diliyorum.