x

Yeni verilere göre görsel içeriklerin pazarlamadaki etkisi [2017 eğilimleri]

Yeni verilere göre görsel içeriklerin pazarlamadaki etkisi [2017 eğilimleri]

Çoğu çocuk kitabının çizimlerle dolu olmasının bir nedeni olmalı değil mi? Evet, çocuk kitaplarındaki görseller, çocukların odaklanıp sakinleşmesini sağladığı gibi ayı zamanda kelimelerle anlatmanın çok zor olacağı şeyleri anlatmaya da yarıyor. Bu sayede çocuklar anlatılmak istenenleri çok daha iyi anlayabiliyor.

Görsel hafıza çoğu zaman daha etkilidir. Okuduğunuz bir makaleden çok, incelediğiniz bir infografik daha çok akılda kalır. Söylemeye pek gerek yok fakat infografikler, videolar ve resimleri içerik pazarlama stratejinize mutlaka entegre etmelisiniz.

Görsel içerik yaratmak gerçekten kolay bir şey değil fakat kazanımları da aynı oranda fazla olabiliyor çoğu zaman. Venngage, 300 pazarlamacıyla yaptığı bir ankette 2016 yılındaki görsel içeriklerinin pazarlamaya etkilerini ve 2017 yılının eğilimlerini araştırdı. Genel olarak görsel içeriğin çok önemli olduğunu ve çok büyük dönüşler sağladığında hemfikir olan pazarlamacılar henüz görsel içerik üretiminde yeteri kadar zaman ve kaynak ayıramadıklarını söyledi.

Maddeler halinde araştırma sonuçlarına bir göz atalım:

 • 2015 yılından 2016 yılına görsel materyal kullanımı %130 artmış.
 • Araştırmaya katılanların %90’ı, görsel materyallerin makalelere göre %50 daha fazla paylaşıldığını söylemiş.

Pazarlamacıların “en çok hangi görsel konseptini kullanıyorsunuz” sorusuna yanıtı ise daha alınacak çok yol olduğunu gösteriyor.

 • Pazarlamacıların %35’i stok fotoğraf kullandıklarını paylaşıyor.
 • %30,4’ü ise özel görsel içerikler üretip kullandıklarını belirtmiş. Bu içerikler genelde infografik gibi içerikler oluyor.
 • %15,2’si yoğun olarak video ve sunum kullandıklarını belirtirken %14’ü dataları grafiklerle görselleştirdiklerini belirtmiş.
 • Giderek artan popülerliğine karşın sadece %5.4’ü GIF kullandıklarını söylemiş.
 • Genel olarak hangi içerik konseptinin çok etkileşim aldığı sorulduğunda pazarlamacıların %41.5’i infografik gibi materyallerin en çok etkileşim aldığını belirtmiş. Stok fotoğrafların etkili olduğunu düşünenlerin oranı ise sadece %7 fakat buna rağmen %35’i kullanmaya devam ediyor.

Görsel materyal üretimine ayrılan zaman ise henüz gereken önemin verilmediğini gözler önüne seriyor.

 • Pazarlamacıların %71,1’i görsel materyal oluşturmak için haftada 5 saatten az zaman ayırdıklarını belirtiyor.
 • %17.5’i 5-15 saat arası zaman ayırdıklarını söylerken geri kalan pazarlamacılar 15 saatten fazla zaman ayırdıklarını belirtiyor.

Pazarlamacıların görsel materyal üretirken kullandıkları yöntemlere verdikleri cevaplar ise şaşırtıcı.

 • Pazarlamacıların %32’si, görsel materyal üretmek için online araçları kullandıklarını söylüyor. Anketi yapan Venngage gibi araçlar yoğun olarak kullanılıyor.
 • Pazarlamacıların %24,1’i ise freelance tasarımcılarla çalıştığını belirtiyor.
 • Katılımcıların %30.4’ü kendi tasarımcılarına sahip olduğunu belirtiyor.

“2016 yılında pazarlama bütçenizin ne kadarını görsel materyal üretimine harcadınız” sorusuna verilen cevaplar şöyle:

 • Pazarlamacıların %31’i bütçelerinin %10’dan daha azını görsel materyal üretimine harcadığını belirtiyor.
 • Pazarlamacıların sadece 1.3’ü pazarlama bütçelerinin neredeyse tamamını görsel materyal üretimine harcadıklarını belirtiyor.

2017 yılında görsel içerik üretimine dair planlar ise bu alana verilen önemin giderek artacağını gösteriyor.

 • Pazarlamacıların %35.5’i bütçelerinin en az 3’te 1’ini görsel materyal üretimine harcayacağını belirtiyor.
 • Pazarlamacıların %21.5’i ise bütçelerinin %20-25 kadarını görsel içerik üretimine harcayacağını belirtiyor.
 • Pazarlamacıların %21.5’i ise bütçelerinin %11-20 kadarını görsel içerik üretimine harcayacağını belirtiyor.
 • Son olarak katılımcıların %21.5’i ise bütçelerinin %10’dan azını görsel içerik üretimine harcayacağını belirtiyor.

Her geçen yıl bu rakamlar artıyor. Görsel materyal üretimi kolaylaştıkça bu alana yapılan yatırımlarda artacak gibi görünüyor.

Yorumlar (1)

 1. Madem görsel önemli keşke siz de bu yazıyı salt yazı olarak değil de infografik olarak paylaşsaydınız.