x

Zaman Tüneli Sekme Etkileşiminde Düşüşe Neden Oldu

Zaman Tüneli Sekme Etkileşiminde Düşüşe Neden Oldu

Facebook Zaman Tüneli’nin yeni tasarımı marka sayfalarının görüntü ve fonsiyonunu oldukça değiştirdi. Kullanıcıların büyük çoğunluğu, Zaman Tüneli’ne henüz alışamasa da bu yeniliğin markalar için önemli getirileri olduğundan bahsetmiştik. Zira daha büyük profil ile kapak fotoğrafı ve güncelliği ön planda tutan akış, pazarlama konusunda önemli avantajlar sağlıyor.

Zaman tüneli aynı zamanda, sayfanın üst kısmındaki farklı içeriklere dikkat çekerek , markanın hayranlarının sekmelerle etkileşim derecelerini de belirgin ölçüde etkiledi. PageLever’dan alınan verilere göre, marka sayfaları Zaman Tüneli’ne uyarlanmaya başladığından beri sekme etkileşiminde %53 oranında bir düşüş gözlemleniyor.

10.000 hayran ve 500 marka sayfası üzerinde yapılan araştırmanın bulgularına göre, düşüş Zaman Tüneli’nin markaların kullanımına açıldığı 28 Şubat tarihinde başlamış.Temel düşüş ise yeni düzene geçişin zorunlu tutulduğu 30 Mart tarihinde yaşanmış. Aşağıdaki grafikte yer alan veriler , kişilerin daha geniş zaman ayırarak Facebook sayfalarını incelediği haftasonundaki aktiviteleri gösteriyor.

PageLever ‘ın kurucusu Jeff Widman’a göre bu düşüşün iki sebebi var: bunlardan ilki artık markaların hayranları dışındakiler için standart sayfalarına yönlendirecek özelleştirilmiş sekmelerin bulunmaması, ikincisi ise sekmelerin Zaman Tüneli’nde daha az görünür olması.

Bunun markalar için ne anlama geldiğini söylemek ise pek kolay değil. Bulunan veriler kullanıcıların, eski özelleştirilmiş iniş sayfalarına oranla yeni tasarımda daha az zaman geçirdiğini kanıtlamamakla beraber, daha az ziyaret sayısı sebebiyle, markaların sekmelerinde içerik geliştirmek için daha az kaynak harcayacakları anlamına gelebilir.

Yorumlar (0)